Türkiye Diş Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu derneklerin bir araya gelmesi ile oluşan gönüllü sivil toplum örgütüdür. 14 Haziran 2010 tarihinde, Ankara ‘da kurulan Türkiye Diş Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu kuruluşunda yasal olarak 5 (beş) dernek bir araya gelmesi gerektiğinden 5 (beş) dernek ile kuruldu. Toplam üye Dernek Sayısı 16 dır.

Federasyonun amacı, Türkiye’ de Diş Teknisyenleri ve Teknikerleri ile Dişçilik konusunda kurulmuş olan dernekleri federasyon çatısı altında toplayarak; Diş Tekniker ve Teknisyenlerinin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaları, birlik, beraberlik ve eşgüdüm içerisinde daha güçlü bir şekilde yürütmektir. Yanı sıra, meslekle ilgili sorunları saptamak, çözümü yönünde çalışmalar yapmak, ülkemizde Diş Teknikerliği ve Teknisyenliği meslek standartları geliştirmek, topluma tanıtılmasını sağlamak ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda ve organizasyonlarda birlikteliği sağlamaktır.